1396/09/25

سامانه دانشيار سحاب به زودي افتتاح ميگردد

سامانه دانشيار سحاب با هدف ارتقاي تحصيلي اعضاي سحاب در قالب آزمون، كتاب و مشاوره از ابتدايي تا دكتري با اعمال تخفيف ويژه و يارانه به زودي افتتاح خواهد شد.


logo-samandehi